Nový on-line katalog Carmen

25.10.2015 14:42

Vážení čtenáři boršické knihovny,
právě se vám představuje nový on-line katalog Carmen, který umožňuje vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním fondu. Každý čtenář knihovny je majitelem vlastního čtenářského konta, kde může sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, platby, upomínky, vytvářet a editovat svůj vlastní seznam oblíbených dokumentů. Registrovaný čtenář může provádět rezervace vyhledaných dokumentů, vyjadřovat se v diskusi k jednotlivým dokumentům, hodnotit dokumenty.