Ceník služeb

Registrační poplatek 40,-
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 15,-
2. upomínka 30,-
3. upomínka 40,-
Upomínací dopis 50,-

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.