REMOBIL

02.05.2023 10:54

Během měsíce května máte možnost odevzdat starý mobil tablet, nabíječku.

Odložit můžete do připravených krabic na obecním úřadě (vestibul u podatelny) a v knihovně. Výtěžek ze sbírky mobilních telefonů půjde na dobrou věc.