Knížka pro prvňáčka

18.05.2013 16:16

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Prvňáčci boršické školy prošli úspěšně projektem Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V tomto školním roce je to kniha básníka Radka Malého Všelijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové.

Knížka bude prvňáčkům slavnostně předána spolu s vysvědčením na konci školního roku.